Stichtingen

Aan de familie Van Heek gerelateerde stichtingen en fondsen


Stichting tot Behoud van den Doornenburg

opgericht 1936

In de uiterste uithoek van de Over Betuwe, daar waar de Rijn en de Waal zich splitsen, staat het imposante middeleeuwse kasteel de Doornenburg. Rondom de burcht ligt ruim 8 hectare agrarische grond.

In 1936 kocht dr. J.H. van Heek (1873-1957) de Doornenburg van de laatste eigenaar, A.E.C.C. baron van der Heijden, en schonk hij het kasteel en de gronden aan de kort daarvoor door hem opgerichte Stichting tot Behoud van den Doornenburg. Een jaar later werd met de restauratie van het complex begonnen, die werd afgerond in 1941.

In de Tweede Wereldoorlog werd de Doornenburg in gebruik genomen als observatiepost door de Duitse bezetter. In 1945 werd de trotse burcht met de grond gelijk gemaakt door gealliëerde bommenwerpers. Meteen na de oorlog werd begonnen met de herstelwerkzaamheden, maar pas in 1964 was de Doornenburg weer uit zijn puinhopen herrezen. Op 26 mei 1966 kon ten slotte de algehele voltooiing gevierd worden.

Van april tot november is het mogelijk om het kasteel, onder begeleiding van een gids, te bezichtigen.

Kerkstraat 27
6686 BS Doornenburg
tel. 06-22850331

info@kasteeldoornenburg.nl

Voor meer informatie zie: www.kasteeldoornenburg.nl en www.kasteleningelderland.nl


Stichting Edwina van Heek

opgericht 1946

Stichting Edwina van Heek zetelt in Huis Zonnebeek, het voormalige woonhuis van de textielfabrikant Jan Bernard van Heek (1863-1923) en zijn Amerikaanse vrouw Edwina Burr Ewing (1872-1945) te Enschede. Deze stichting werd in 1946 opgericht door dr. J.H. (Jan) van Heek, een jongere halfbroer van Jan Bernard, met de bedoeling gestalte gegeven aan de laatste wens van de bewoners. Een groot deel van de activiteiten van de stichting richt zich op het beheer van de buitenplaatsen Zonnebeek en Singraven.

De doelstellingen van Stichting Edwina van Heek zijn:

  1. het geven van bijdragen voor het behoud van cultuur- en natuurbehoud in Oost-Nederland,
  2. het toekennen van blijken van waardering aan landgenoten die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt, als de regering daartoe niet de mogelijkheid heeft.

De eerste doelstelling heeft vorm gekregen door het in stand houden van de landgoederen Zonnebeek te Enschede en Singraven te Denekamp (zie www.singraven.nl). Aan de tweede doelstelling wordt invulling gegeven door verdienstelijke landgenoten uit te nodigen enkele dagen als gast te verblijven op Huis Zonnebeek, om daar te genieten van de sfeer en rust die het huis uitstraalt.

Secretariaat Stichting Edwina van Heek
Zonnebeekweg 114
7546 RH Enschede

tel. 053-4282751

info@stichtingedwinavanheek.nl

www.stichtingedwinavanheek.nl

www.singraven.nl


Stichting Huis Bergh

opgericht 1946

In 1912 kocht de Enschede industrieel J.H. van Heek (1873-1957) het middeleeuwse kasteel Huis Bergh en de bijbehorende Montferlandse gronden. Hij liet het kasteel restaureren en richtte het geleidelijk in met een fraaie meubels, schilderijen en kunstvoorwerpen, hoofdzakelijk uit de late middeleeuwen. Ook bracht hij er zijn waardevolle collectie munten, handschriften en miniaturen onder.

In 1946 droeg J.H. van Heek zijn eigendom over aan de Stichting Huis Bergh, met als doel het kasteel met zijn kunstcollectie en de omringende bossen voor de gemeenschap te behouden.

Huis Bergh behoort tot de grootste en belangrijkste kastelen van Nederland. Het is te bezichtigen van dinsdag t/m zondag van 12.30 tot 16.30 uur.

Hof van Berg 8
7041 AC ’s-Heerenberg

Postbus 155
7040 AD ’s-Heerenberg

tel. 0414-663830

info@huisbergh.nl

www.huisbergh.nl en www.berghapedia.nl


Stichting Fondation Jordaan-van Heek

opgericht 1947

De Stichting Fondation Jordaan-van Heek is in 1947 opgericht ter nagedachtenis van de kunstenares Bertha Jordaan-van Heek (1876-1960), die een deel van haar leven in Parijs heeft gewoond. De stichting richt zich op het ondersteunen en stimuleren van de Nederlandse beeldende kunst.

In de geest van Bertha Jordaan-van Heek heeft de stichting in het verleden donaties aan verschillende kunstinstellingen gegeven. Bovendien looft de stichting elk jaar een prijs uit aan een verdienstelijke Nederlandse kunstenaar, wat bekroond wordt met een tentoonstelling in het Institut Néerlandais te Parijs.

Contactadres:
J.B. van Heek
Postbus 754
7500 AT Enschede


Bertha Jordaan-van Heek Stiftung

opgericht 1959

De bankier Jan Jordaan en zijn echtgenote Bertha van Heek verwierven in 1929 de zestiende-eeuwse Duitse ‘Wasserburg’ Welbergen nabij het Duitse Ochtrup (Westfalen). Na de dood van Jordaan richtte zijn weduwe in 1959 de Bertha Jordaan-van Heek Stiftung op. Deze stichting draagt zorg voor het behoud van Huis Welbergen, steunt projecten die betrekking hebben op de instandhouding van streekmonumenten en -archieven, en bevordert de culturele uitwisseling tussen Nederland en Duitsland. In dit kader dient Huis Welbergen als ontmoetingsplaats.

Contactadres:
J.B. van Heek
Postbus 754
7500 AT Enschede


Gerrit Jan van Heek jr. Stichting

gerelateerd aan Rijksmuseum Twente