Parken

De Parken van Enschede

Volkspark

Het Volkspark werd gesticht door een royale gift van H.J. van Heek(1814-1872).

Het is het eerste park in Nederland, dat werd aangelegd met als doel de recreatie van de bevolking van Enschede te bevorderen.

In de statuten van de Stichting staat “Eene inrichting tot uitspanning voor den werkman, waarheen hij zich, na zijn dikwijls moeilijke arbeid , met vrouw en kinderen kan begeven, om hetzij in de schoone natuur, hetzij in een ruim, wèl ingerigt lokaal , zich te ontspannen op een gepaste, aangename en gezellige wijze”.

Het park werd en wordt nog steeds beheerd door een parkcommissie, die uit vijf leden bestaat, één der leden is een vertegenwoordiger van de Familie van Heek.

In het park worden in het voor en najaar kermissen georganiseerd, de staangelden van de kermissen vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de parkcommissie.

www.volkspark.nl

 


 

G.J. van Heekpark

G.J. van Heek heeft bij zijn overlijden (1915) het park aan Enschede nagelaten als wandel-speel en sportpark.
Het park beslaat ruim 11ha en is in 1929 door zijn kinderen met de Van Lochemsbleek (2ha)
uitgebreid.

www.vanheekpark.nl

 


 

Wooldrikspark

Dit oorspronkelijk boerenerf van 6 ha werd als park ingericht voor de kantonrechter
Mr. Hendrik ter Kuile, die hier een huis liet bouwen. Het Huis is sinds lange tijd afgebroken.
De vijver van dit park wordt op natuurlijke wijze van water voorzien en heeft geen speciale aan-en afvoer.
Door vererving werden en Huis en park eigendom van de heer en mevrouw G.J. van Heek-ter Horst, die het in 1950 aan de Gemeente Enschede hebben geschonken.

www.wooldrikspark.nl