Schuttersveld

Bouwgeschiedenis

De villa Schuttersveld werd in 1834/35 gebouwd door en voor Jhr. Charles de Maere
die uit Gent kwam om in Enschede de textielindustrie van de grond te helpen. Op
het terrein werd ook een fabriekje voor dertig weefgetouwen en een garenweverij
gebouwd. In 1859 werd het gekocht door Hendrik Jan (Hein) van Heek en werd te
naam gesteld op zijn bedrijf, Gebr. Van Heek. Bij de stadsbrand van 1862 bleef het
huis gespaard. Na 1880 verrees op het uitgestrekte terrein bij het huis een groot
fabriekscomplex. In 1902 vond een interne verbouwing plaats onder leiding van de
architect Karel Muller. De villa deed ook dienst als kantoor. De weduwe van Hein van
Heek bewoonde het pand tot haar dood in 1921.
Daarna is de villa mogelijk verhuurd en/of heeft enige tijd leeggestaan.
In 1927 betrok Hems van Heek (1899 – 1979) getrouwd met Herta von Teichgräber
het huis en leefden er in grote stijl. Na het vertrek van Herta hertrouwde Hein met
Foekje Tiemersma. In WO II zaten Duitsers en/of Canadezen in het huis. Na de oorlog
heeft de ESV er nog les gegeven.
Na het overlijden van Hems in 1979 verliet Foekje het huis. Het huis kwam in
eigendom van een Holding en werd verhuurd aan Bouwbedrijf Te Pas. In het
voormalige koetshuis kwam een restaurant.
Sinds 1993 is het huis weer in familiebezit. Het heeft enige tijd te koop gestaan.
De toekomst is vooralsnog ongewis.

Informatie

Bouwheer/familierelatie

Jhr. Charles de Maere

Familierelatie:
in 1859 gekocht door Hendrik Jan van Heek

Ligging van het object

Hengelosestraat 113, Enschede

Bouwjaar/bouwjaren

1834/1835

Architect(en)

Bijgebouwen

Koetshuis, dienstwoningen

Andere gebouwen

Wijzigingen

1902: interne verbouwing door architect Karel Muller

Oppervlakte

Tuin/landschaps-architect

waarschijnlijk D. Wattez (1890)

Bewoners

Huidig eigendom

Fam. ten Cate – van Heek

Huidige situatie

Leegstaand

Toegankelijkheid

Niet toegankelijk

Publicaties, literatuur

Jaarbericht van de Familie van Heek, 2019

Publicaties & literatuur