De Hooge Boekel

Bouwgeschiedenis

In 1840 werden gronden op de stuwwal ten noordoosten van Enschede aangekocht door Helmich van Heek (1785 – 1847). Zijn drie zoons richtten in 1859 de Firma Van Heek & Co op.  In 1847 erfde zijn zoon Herman van Heek (1816 – 1882) de Hooge Boekel en in 1882 diens zoon Helmich van Heek (1845 – 1902). Hij liet er waarschijnlijk een theekoepel bouwen dat door zijn zoon Herman van Heek (1876 – 1930) in 1908 werd verbouwd tot een zomerhuis naar ontwerp van de architect Beltman.
In Enschede woonde hij in het Witte Huis (Oldenzaalsestraat 125).
In 1919 werd de Koepel Boonekamp gebouwd. Onderwijl werden plannen voor een ‘kasteel’ uitgewerkt door de gebroeders van Nieukerken uit Den Haag. Omdat de zaken minder goed gingen werd in 1925 een eenvoudiger ontwerp uitgevoerd. De tuin was al aangelegd naar ontwerp van P. Wattez. Na het overlijden van Herman woonde zijn vrouw Bertien er nog tot haar dood in 1950. Daarna woonde zoon Arnold van Heek (1904 – 1991) er met zijn gezin tot 1978. Daarna werd de Stichting Transcendente Meditatie re eigenaar die er tot 1994 gebruik van maakte. In 1999 werd het gekocht door Herman Kok die het huis in oorspronkelijke staat heeft teruggebracht. Ook de tuin is inmiddels weer hersteld.        

Informatie

Bouwheer/familierelatie

Helmich van Heek
1785 – 1847

Herman van Heek
1816 – 1882

Helmich van Heek
1845 – 1902

Herman van Heek
1876 – 1930

Ligging van het object

Hoge Boekelerweg 255, Lonneker

Bouwjaar/bouwjaren

1898/1919/1927

Architect(en)

G. Beltman
1908

M.A. en J. van Nieukerken
1922-1924

Bijgebouwen

Koetshuis

Andere gebouwen

Toegangshek

Wijzigingen

1999: gerestaureerd en interieur hersteld

Oppervlakte

40 ha

Tuin/landschaps-architect

P. Wattez
1925-1926

T. Koning
1959

Bewoners

Twee generaties van Heek

Huidig eigendom

Herman Kok

Huidige situatie

Bewoond

Toegankelijkheid

Alleen bij speciale gelegenheden

Publicaties, literatuur

Jaarbericht van de Familie van Heek, 2014

Publicaties & literatuur