Familievereniging

Vereniging Familie van Heek

De Vereniging Familie van Heek is een bloeiend genootschap, samengesteld uit nazaten van Helmich van Heek en Geertruid ten Cate. De vereniging werd opgericht in 1998 met als doel:

  • de familiebanden te versterken,
  • (voormalige) familiebezittingen in stand te houden,
  • het (textiel)verleden van de familie te ontsluiten,
  • informatie over de familie aan derden te verschaffen,
  • personen voor te dragen voor besturen van rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die verbonden zijn met de familie Van Heek,
  • alle overige zaken te ondersteunen die de belangen van de familie Van Heek behartigen.

Sinds haar oprichting heeft de vereniging veel bereikt.

Het ledental is inmiddels gegroeid tot meer dan 300, van wie het oudste lid ruim in de 90 is. De leden wonen verspreid over de hele wereld, tot aan Canada en Nieuw-Zeeland toe. Elk jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (‘familiedag’) gehouden, meestal op een locatie die een belangrijke symbolische waarde voor de familie heeft. Mede door dit soort terugkerende evenementen zijn de banden tussen de familieleden versterkt.

Een ander belangrijk bindmiddel voor de leden van de vereniging is het fraaie familieblad. Het bevat, naast informatie over de activiteiten van de vereniging, achtergrondartikelen over de Van Heeks in heden en verleden.

Het bestuur van de Vereniging Familie van Heek maakt zich sterk voor het conserveren van – voor de familie belangrijke – documenten en het ontsluiten en (laten) bestuderen van archieven van telgen uit de familie Van Heek. Zo is in 2001 opnieuw uitvoerig onderzoek gedaan naar de genealogie van de Van Heeks. Verder heeft het almaar uitdijende familiearchief in 2010 een modern, tegen brand en vocht beveiligd, onderkomen gekregen. Een aantal publicaties met betrekking tot de familie heeft, mede door steun van de familievereniging, het licht doen zien.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor telgen van de familie Van Heek (Enschedese tak) die de achternaam Van Heek dragen of een moeder, grootmoeder of overgrootmoeder hebben met die achternaam. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een bescheiden contributie gevraagd. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u een email sturen aan vereniging@familievanheek.nl.