Familievereniging

Vereniging Familie van Heek

De Vereniging Familie van Heek is een bloeiend genootschap, samengesteld uit nazaten van Helmich van Heek en Geertruid ten Cate. De vereniging werd opgericht in 1998 met als doel:

  • de familiebanden te versterken,
  • (voormalige) familiebezittingen in stand te houden,
  • het (textiel)verleden van de familie te ontsluiten,
  • informatie over de familie aan derden te verschaffen,
  • personen voor te dragen voor besturen van rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die verbonden zijn met de familie Van Heek,
  • alle overige zaken te ondersteunen die de belangen van de familie Van Heek behartigen.

Sinds haar oprichting heeft de vereniging veel bereikt.

Het ledental is inmiddels gegroeid tot meer dan 300, van wie het oudste lid ruim in de 90 is. De leden wonen verspreid over de hele wereld, tot aan Canada en Nieuw-Zeeland toe. Elk jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (‘familiedag’) gehouden, meestal op een locatie die een belangrijke symbolische waarde voor de familie heeft. Mede door dit soort terugkerende evenementen zijn de banden tussen de familieleden versterkt.

Een ander belangrijk bindmiddel voor de leden van de vereniging is het fraaie familieblad. Het bevat, naast informatie over de activiteiten van de vereniging, achtergrondartikelen over de Van Heeks in heden en verleden.

Het bestuur van de Vereniging Familie van Heek maakt zich sterk voor het conserveren van – voor de familie belangrijke – documenten en het ontsluiten en (laten) bestuderen van archieven van telgen uit de familie Van Heek. Zo is in 2001 opnieuw uitvoerig onderzoek gedaan naar de genealogie van de Van Heeks. Verder heeft het almaar uitdijende familiearchief in 2010 een modern, tegen brand en vocht beveiligd, onderkomen gekregen. Een aantal publicaties met betrekking tot de familie heeft, mede door steun van de familievereniging, het licht doen zien.

Lidmaatschap

Degenen die lid willen worden van de vereniging kunnen hiervoor een aanvraag doen bij het bestuur via vereniging@familievanheek.nl. Om voor het lidmaatschap in aanmerking te komen, dient hij of zij – of een van de ouders, grootouders of overgrootouders – de achternaam ‘Van Heek’ te dragen en af te stammen van de Enschedese tak, d.w.z. van het echtpaar Gerrit Jan van Heek en Margaretha Hermina ter Kuile, of van Helmich van Heek en Maria Geertruid ten Cate.

Het lidmaatschap kost jaarlijks voor 1 persoon € 20,- en voor 2 personen (partners) € 29,-. Voor leden wonend in het buitenland wordt € 4,- extra berekend i.v.m. portokosten. Personen t/m 30 jaar betalen slechts € 10,- per jaar. (tarieven 2020)

Bestuur

Het bestuur (bestuur@familievanheek.nl) van onze vereniging bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Fleur van Heek, Pythagorasstraat 133 hs, 1098GA Amsterdam 0628400108, voorzitter@familievanheek.nl

Secretaris: Lot Ledeboer-van Heek, secretaris@familievanheek.nl

Penningmeester: Gerrit Jan van Heek, penningmeester@familievanheek.nl

Webmaster: Kees Koek, webmaster@familievanheek.nl

Bernard van Heek

Boudewien van Heek

Mary van Heek

Afke Koek

 

Betalingen

Omdat binnen onze familievereniging dezelfde namen meerdere keren voorkomen is het niet handig als iedereen per bankoverschrijving betaalt: de penningmeester weet dan niet wie van de drie of vier leden met dezelfde naam betaald heeft. Daarom geniet het de voorkeur dat u betaalt via onze webshop. Mocht het echt niet lukken om in onze webshop te betalen dan mag u bij hoge uitzondering het geld ook overmaken. Vermeldt dan alstublieft ook uw geboortedatum en de staak tot welk u behoort, plus de namen van iedereen voor wie u betaalt!

Ons IBAN is: NL38 ABNA 0526 1837 48 t.n.v. familievereniging Van Heek.

Vereniging Familie Van Heek is ingeschreven  bij de KvK onder nummer 06089622