Archieven

Archieven

 

Archief van Stichting Edwina van Heek

 

Het familiearchief van de Van Heeks is grotendeels ondergebracht in een tegen brand en vocht beschermde ruimte op landgoed Zonnebeek te Enschede. Hier bevinden zich de persoonlijke memoranda van de familie, waarvan de oudste dateren uit de 18de eeuw. Men kan er o.a. foto’s, brieven, kasboeken, tekeningen en kaarten aantreffen. Er werken twee archivarissen op deeltijdbasis. Inlichtingen over de mogelijkheid het archief te raadplegen of over het doen van evt. schenkingen zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting Edwina van Heek, dat op hetzelfde adres resideert.

 

Huis ZonnebeekZonnebeekweg 114

7546 RH Enschede

tel. 053-4282751

info@stichtingedwinavanheek.nl

 


 

Fotoarchief Van Heek-van Hoorn

 

Op landgoed Het Stroot in Enschede wordt een digitaal fotoarchief beheerd, gebaseerd op foto’s uit de nalatenschap van A.H. van Heek (1882-1972) en zijn echtgenote W.N. van Hoorn (1899-1982). Tot de juwelen behoren de foto’s van de hand van de amateurfotograaf J.B. van Heek uit het eind van de 19de en begin van de 20ste eeuw. Het merendeel van de foto’s heeft betrekking op het gezinsleven van de Van Heeks in de jaren twintig en dertig. Het ligt in de bedoeling het archief in de toekomst voor geïnteresseerden te openen.

 

Het StrootStrootsweg 401

7547 RW Enschede

tel. 053-4281231 / 06-40889387

menklaar@xs4all.nl

 


 

Historisch Centrum Overijssel (HCO)

 

Gegevens over de verschillende bedrijven van de familie zijn te vinden in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle.

 

Eikenstraat 208021 WX Zwolle

tel. 038 4266300

www.historischcentrumoverijssel.nl